EURO ONIKS d.o.o.

U želji da zadovoljimo sve potrebe naših klijenata, razvoj usluga i proizvoda prati trenutnu potražnju na tržištu, a sve u skladu sa svjetskim trendovima.
Zbog toga se odlučujemo na sledeći korak, a to je otvaranje pogona za proizvodnju PVC stolarije, kao i svih pratećih proizvoda u toj oblasti.
Jedinstvena kombinacija inženjeringa i gradnje.
Razvijanje prostora snova našeg klijenta za njihovo stanovanje i poslovanje.
Izgradili smo neke od najpoznatijih projekata.